DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Wacyf BOUTROS-GHALI (1878-1958) Adam STYKA 

Nr katalogowy
3
Les Perles Éparpillées [« Rozsypane perły »] druk, papier czerpany, z filigranem; oprawa - półskórek brązowy;
Francja, Paryż, 10 lutego 1923
estymacja: 2 700 - 3 600 zł

Wincenty WODZINOWSKI (1866-1940) 

Nr katalogowy
6
Pamiątki po malarzu, związane z jego Jubileuszem 40-lecia pracy artystycznej papier, karton, maszynopis, druk, rękopis;
kartony 26,5 x 35 cm oraz 50 x 35 cm. Polska, 1932
estymacja: 4 500 - 6 000 zł

 

Nr katalogowy
1001
KATALOG ilustrowany wystawy sztuki polskiej od roku 1764-1886. Wydał Dr. Jan Bołoz Antoniewicz profesor Uniwersytetu.
Z 75 illustracyami. Lwów 1894,
Nakładem Dyrekcyi Powszechnej Wystawy Krajowej.
estymacja: 1 100 - 1 400 zł

Józef DUTKIEWICZ 

Nr katalogowy
1002
Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1816-1895. Wrocław 1959 (str. 289) oraz 1895-1939 Ossolineum 1969 (str. 491),
24 x 17 cm;
estymacja: 1 100 - 1 400 zł

napisał Mieczysław Treter 

Nr katalogowy
1003
Jan MATEJKO Osobowość artysty, twórczość, forma i styl.
385 rycin w tekście i 40 tablic oraz 2 tablice synchronistyczne;
Lwów - Warszawa 1939.
estymacja: 1 400 - 1 800 zł

Ernest ŁUNIŃSKI 

Nr katalogowy
1004
NAPOLEON (Legiony i Księstwo Warszawskie), Warszawa, 1911 ilustracje podług obrazów, portretów, rzeźb, rycin, pamiątek itp.
27 x 36 cm, oprawa wydawnicza wg projektu Stanisława Stawiczewskiego
estymacja: 1 800 - 2 400 zł

 

Nr katalogowy
1007
ALBUM LEGJONÓW POLSKICH Główna Księgarnia Wojskowa,
Warszawa 1933, 34 x 27 cm;
estymacja: 1 400 - 1 800 zł

 

Nr katalogowy
1008
Zestaw 4 portretów słynnych Polaków staloryt, papier; ok. 15,5 x 12,5 cm
(wymiar każdej z grafik w świetle oprawy);
rytował: James Hopwood;
estymacja: 1 400 - 1 900 zł

Stefan MROŻEWSKI (1894-1975) 

Nr katalogowy
1010
Wróżba Panny Wodnej drzeworyt, papier; 22 x 16,5 cm (wymiar kompozycji);
sygn. na klocku l. d. monogramem wiązanym: MS;
estymacja: 900 - 1 200 zł

Edmund BARTŁOMIEJCZYK (1885-1950) 

Nr katalogowy
1011
Wyjazd w pole, 1933 drzeworyt, papier; 20 x 24,5 cm (wymiar kompozycji);
sygn. l. g. na klocku, monogram wiązany: EB.
estymacja: 900 - 1 200 zł

Wanda KORZENIOWSKA (1873-1939) 

Nr katalogowy
1012
Ukłon akwaforta, papier; 21,5 x 15 cm (odcisk płyty);
sygn. p. d.: Wanda Korzeniowska (ołówkiem).
estymacja: 1 700 - 2 300 zł

Stefania DRETLER-FLIN (1909-1994) 

Nr katalogowy
1013
Orfeusz i Eurydyka drzeworyt, papier; 39,5 x 30 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: St. Dretler-Flin (ołówkiem),
estymacja: 900 - 1 100 zł