DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Nr katalogowy: 1001Jan MATEJKO (1838-1893)

Nr katalogowy: 1001
Poczet królów polskich
Zbiór portretów historycznych. Rysunki Jana Matejki. Tekstem objaśniającym zaopatrzył
St. Smolka i A. Sokołowski. Wiedeń 1893 ; 41 x 31 cm;<...
Zobacz pełne informacje
Cena sprzedaży 1 000 zł