DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Nr katalogowy: 1004Feliks KOPERA (1871-1952)

Nr katalogowy: 1004
Dzieje malarstwa w Polsce
ilustrowane licznemi rycinami w tekście, tablicami barwnemi i rotograwiurami.
Kraków 1925-1926-1929. Druk i nakład Drukarni Narodowej w Krako...
Zobacz pełne informacje