DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Jacek MALCZEWSKI (1854-1929) 

Nr katalogowy
13
Dzieła Z przedmową Stanisława Witkiewicza i tekstem Lucyana Rydla,
Kraków 1907 - 1910. Nakł. Salonu Malarzy Polskich.
estymacja: 3 600 - 4 800 zł
Cena oferowana 2 500 zł

Jan CHEŁMIŃSKI (1851-1925), Alphonse-Marie MALIBRAN 

Nr katalogowy
14
Armia Księstwa Warszawskiego [L’Armee du Duche de Varsovie], Paryż 1913. Paryż 1913. Bibliofilska edycja z 48 barwnymi planszami Jana Chełmińskiego,
s. 314; 39 x 28 x 8 cm
estymacja: 4 500 - 6 000 zł

Jan ROSEN (1854-1936) 

Nr katalogowy
15
Przegląd kawaleryi przed W. Ks. Konstantym na Placu Saskim w Warszawie r. 1824, 1889 chromolitografia barwna, papier; 39,5 x 78 cm (wymiar kompozycji),
47 x 80 cm (wymiar arkusza w świetle oprawy);
estymacja: 3 600 - 4 800 zł

Jan Kanty GUMOWSKI (1883-1946) 

Nr katalogowy
16
Widoki Krakowa - teka 12 litografii, 1926 litografia, papier kremowy; 43 x 28,8 cm;
oryginalna teka; Wydane staraniem Muzeum Narodowego w Krakowie;
estymacja: 1 500 - 1 900 zł

Władysław JAROCKI (1879-1965) 

Nr katalogowy
17
Siedzący chłopiec ołówek, papier; 35 x 27 cm (w świetle oprawy);
napis l. d.: Rys. mego męża / Anna z Kasprow[iczów] Jarocka
estymacja: 900 - 1 200 zł

Kazimierz PODSADECKI (1904-1970) 

Nr katalogowy
18
Pejzaż, 1969 węgiel, papier; 22 x 32 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: Podsadecki, dat. l. d. 15.9.969.
estymacja: 900 - 1 200 zł

Nikifor KRYNICKI (1895-1968) 

Nr katalogowy
19
Kościół, ok. 1966 ołówek, papier jasnobrązowy; 23,8 x 13,5 cm;
poniżej napis: SŁ TNOWAWIES POLSEŁO;
estymacja: 1 000 - 1 300 zł
Cena sprzedaży 1 200 zł

Fotograf Nieokreślony 

Nr katalogowy
1001
Portret grupowy - Związek Legionistów Polskich wśród sportretowanych osób Walery Sławek;
fotografia czarno-biała, papier fotograficzny;
16 x 22,5 cm (w świetle oprawy).
estymacja: 1 200 - 1 400 zł

Roman AFTANAZY (1914-2004) 

Nr katalogowy
1002
Dzieje rezydencji na dawnych kresach T. 1 - 11 (komplet). Wrocław - Warszawa - Kraków 1991 - 1996.
Ossolineum. 20 x 21 cm;
estymacja: 2 500 - 3 500 zł
Cena sprzedaży 2 500 zł

Antoni GAWIŃSKI (1876-1954), Adolf DYGASIŃSKI (1839-1902) 

Nr katalogowy
1003
Gody życia Warszawa 1910, wydawnictwo M. Arcta, 22 x 17 cm,
oprawa płótno z tłoczoną złotem tytulaturą w ozdobnej secesyjnej bordiurze
estymacja: 900 - 1 200 zł

Władysław SKOCZYLAS (1883-1934), Stanisław WASYLEWSKI (1885-1953) 

Nr katalogowy
1004
Klasztor i kobieta. Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu.
Lwów - Poznań 1923. 29 x 21 cm, oprawa płótno z epoki
estymacja: 1 800 - 2 400 zł

Stanisław JAKUBOWSKI (1885-1964) 

Nr katalogowy
1005
Bogowie Słowian Kraków 1933, nakład 3000 egz. 36 x 29 cm;
oprawa broszurowa, 21 tablic z drzeworytami oraz 111 drzeworytów w tekście.
estymacja: 1 600 - 2 200 zł