DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Edward HARTWIG (1909-2003) 

Nr katalogowy
1
Z cyklu: Wierzby, l. 60 XX w. fotografia czarno-biała, brom, papier fotograficzny;
49 x 42 cm;
estymacja: 3 000 - 4 000 zł
Cena oferowana 2 000 zł

Elwiro Michał ANDRIOLLI (1836-1893), 

Nr katalogowy
2
Marya Konrad BRANDEL (1838-1920)
Antoni MALCZEWSKI (1793-1826)
Warszawa 1879. Nakład Gebethnera i Wolffa.
estymacja: 3 600 - 4 800 zł
Cena sprzedaży 4 000 zł

Wenzeslaus HOLLAR (1607-1677) 

Nr katalogowy
3
Album z rycinami kostiumów kobiecych: Aula Veneris sive Varietas Foeminini. Ornatus Muliebris Anglicanus. 18 kart, 94 ryciny - akwaforty na papierze żeberkowanym
z filigranem, 9,3 x 5,8 cm;
Londyn, 1644 i 1640
estymacja: 18 000 - 24 000 zł

Marian KONARSKI (1909-1998) 

Nr katalogowy
4
Portret Józefy Konarskiej - żony artysty, 1955 sangwina, papier; 67,5 x 48 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. p. d.: M Konarski 6.II.55.
estymacja: 6 000 - 8 000 zł

David MAZUR (XIX/XX w.) 

Nr katalogowy
1001
Członkowie lwowskiego towarzystwa „Sokół” - Zdjęcie grupowe fotografia czarno-biała, papier fotograficzny; 25 x 30 cm;
sygn. suchą pieczęcią p. d.: D. Mazur / WE LWOWIE
estymacja: 1 800 - 2 400 zł
Cena sprzedaży 1 600 zł

Giovanni BOCCACCIO (1313-1375) 

Nr katalogowy
1002
Dekameron Ilustracje: Maja BEREZOWSKA (1898-1978)
pełne wydanie stu opowieści. Słowo wstępne Kornela Makuszyńskiego.
Warszawa 1930. 28 x 20
estymacja: 1 800 - 2 400 zł
Cena oferowana 1 400 zł

 

Nr katalogowy
1003
Sztuki Piękne - Rok szósty 1930 Miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu, grafice i zdobnictwu.
Redaktor naczelny Wł. Jarocki. Kraków. Nakł. Druk. Narodowej.
estymacja: 900 - 1 200 zł

Antoni ZALESKI (1824-1885), Antoni MALCZEWSKI 

Nr katalogowy
1004
Marja Powieść ukraińska. Z dwunastu miedziorytami
i pięciu drzeworytami kompozycyi A. Zaleskiego.
Poznań 1867.
estymacja: 2 700 - 3 600 zł

Konstanty BRANDEL (1880-1970) 

Nr katalogowy
1005
Kompozycja figuralna akwaforta, papier; 9,5 x 11 cm (odcisk płyty);
sygn. p. d.: K. Brandel. (ołówkiem).
estymacja: 1 400 - 1 800 zł
Cena oferowana 1 000 zł

Stefan MROŻEWSKI (1894-1975) 

Nr katalogowy
1006
Tancerze drzeworyt, papier; 16,5 x 12,5 cm (w świetle passe-partout);
sygn. p. d.: StefMrożewski / ... (słaboczytelnie).
estymacja: 700 - 1 000 zł

Tadeusz CIEŚLEWSKI (1870-1956) 

Nr katalogowy
1007
Kamienne schodki drzeworyt barwny, papier; 18 x 13 cm (wymiar kompozycji);
sygn. w kompozycji CIEŚLEWSKI;
estymacja: 900 - 1 200 zł
Cena sprzedaży 900 zł

Tadeusz KULISIEWICZ (1899-1988) 

Nr katalogowy
1008
Dzieci z jagnięciem, 1931 drzeworyt, papier; 29 x 27 cm (w świetle passe-partout);
sygn. ołówkiem p. d.: Kulisiewicz;
estymacja: 1 900 - 2 500 zł
Cena sprzedaży 2 300 zł